Added by on กุมภาพันธ์ 12, 2021

เมื่อคิทเมอร์เซอร์แต่งงานและย้ายลูกสาวบุญธรรมของเธอนาตาลีไนท์พร้อมกับลูกเลี้ยงคนใหม่ของเธอริกกี้สเปนเธอไม่คาดคิดว่าทั้งสองจะตีกันได้ดีขนาดนี้ คิทสงสัยมานานแล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นระหว่างนาตาลีกับริกกี้ แต่เมื่อเธอเผชิญหน้ากับนาตาลีลูกสาวของเธอก็ปฏิเสธทุกอย่าง ต่อมานาตาลีบอกริกกี้ว่าพวกเขาต้องเลิกมีเพศสัมพันธ์เพราะแม่ของเธออยู่กับพวกเขา ทุกคนในครอบครัวต้องใช้เวลาในการแต่งกายตามธีมซึ่งเป็นช่วงที่สิ่งต่างๆน่าสนใจ