Added by on มกราคม 7, 2021

แก้งค์คนงานก่อนสร้างได้ชวนกันมาปาร์ตี้กันที่บ้าน และมีการดื่มกันไปด้วย เมื่อเมามากจนเงี่ยนลงใข่ได้เห็นเมียเพื่อน เดินไปรอบบ้านแบบไม่ใส่กางเกงใน เลยลากเข้ามาในกลุ่มแล้วทุกคนรุมโทรม